مهندس ابراهیم دارایی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: با برنامه های صورت گرفته وتلاش همکاران کشت گندم و جو در مناطق تحت پوشش شهرستان کرمانشاه از ابتدای مهرسال زراعی ۹۹-۹۸ انجام و امسال ۹۴۲۸۴ هکتار از مزارع این شهرستان در زیر کشت جو رفته است که از این میزان ۸۹۵۳۳ هکتار جودیم ۴۷۵۱ […]

مهندس ابراهیم دارایی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: با برنامه های صورت گرفته وتلاش همکاران کشت گندم و جو در مناطق تحت پوشش شهرستان کرمانشاه از ابتدای مهرسال زراعی ۹۹-۹۸ انجام و امسال ۹۴۲۸۴ هکتار از مزارع این شهرستان در زیر کشت جو رفته است که از این میزان ۸۹۵۳۳ هکتار جودیم ۴۷۵۱ هکتار جوآبی می باشد که کار برداشت این محصول رو به اتمام است که از این سطح بیش از ۱۶۲ هزار تن محصول جو تولید شده است و همچنین سطح زیرکشت گندم ۱۱۰۰۰۰ هکتار می باشد که از این میزان ۳۰۹۸۹ هکتار آن گندم آبی و ۷۹۴۴۲ هکتار آن گندم دیم می باشد که تا کنون حدود ۸۹ درصد از این مزارع برداشت شده است.

ایشان در ادامه اعلام نمود: تاکنون بیش از ۱۴۷ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در خصوص خدمات و تسهیلات ارائه شده به کشاورزان و دامداران گفت: در سال زراعی ‌جاری این مدیریت خدماتی چون نظارت بر مزارع، کنترل علف‌های هرز، کنترل سن، تامین کودهای مورد نیاز، نظارت بر برداشت و نظارت بر مراکز خرید را ارائه کرده است .

دارایی اظهار داشت: کاشت گندم وجو در سطح وسیع و تولید بالای این محصولات در شهرستان کرمانشاه و داشتن شرایط آب وهوایی مناسب وکشاورزان پیشرو باعث شده که این شهرستان به جرگه شهرستان های موفق در تولید این محصول کشاورزی بپیوندد.

وی خاطرنشان ساخت: تعداد۴۷۰ دستگاه کمباین کار برداشت گندم و جو را در شهرستان به عهده دارند و در این رابطه ۱۲ اکیب برداشت متشکل از کارشناسان مجرب و شرکت های مشاوره ای مستقر در مراکز جهاد کشاورزی دهستان های تابعه این شهرستان برکار برداشت و تنظیم کمباین ها نظارت داشته اند.

دارایی در پایان گفت: امیدواریم در سال زراعی آینده این روند افزایش یافته وکشت گندم وجو در اراضی دیم بصورت تمام مکانیزه صورت گیرد.