به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ، آخرین برنامه آموزشی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با عنوان آشنایی با نحوه ارزیابی حرکات مفاصل در اندام های فوقانی و تحتانی جهت پزشکان مرکز استان و پزشکان مراکز از طریق ویدئو کنفرانس در سالن جلسات اداره کل برگزار […]

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ، آخرین برنامه آموزشی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با عنوان آشنایی با نحوه ارزیابی حرکات مفاصل در اندام های فوقانی و تحتانی جهت پزشکان مرکز استان و پزشکان مراکز از طریق ویدئو کنفرانس در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

سخنران این دوره آموزشی، دکتر سلیم خانی جراح و متخصص ارتوپدی و مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه بودند که مطالبی از قبیل آشنایی با آناتومی اندام ها و نحوه عملکرد آنها، ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش دامنه حرکتی مفاصل و چگونگی اندازه گیری میزان حرکت مفاصل اندام های فوقانی و تحتانی و گزارش نویسی آن جهت کلیه پزشکان قانونی استان ارائه گردید.