مراسم باحضور فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر سرتیپ کیومرث حیدری ، استاندار ،نماینده ولی فقیه دراستان کرمانشاه ومسئولین لشکری وکشوری برگزار گردید. امیرکیومرث حیدری از زحمات ۵۰ماه خدمت امیرفرهاد اریانفر در قرارگاه غرب ونقش ایشان در مقابله با داعش وسیل وزلزله وکرونا درغرب کشور از ایشان بعنوان یک فردشایسته سالاردرسمت فرمانده که از اصول فرماندهی […]

مراسم باحضور فرمانده نیروی زمینی ارتش امیر سرتیپ کیومرث حیدری ، استاندار ،نماینده ولی فقیه دراستان کرمانشاه ومسئولین لشکری وکشوری برگزار گردید.
امیرکیومرث حیدری از زحمات ۵۰ماه خدمت امیرفرهاد اریانفر در قرارگاه غرب ونقش ایشان در مقابله با داعش وسیل وزلزله وکرونا درغرب کشور از ایشان بعنوان یک فردشایسته سالاردرسمت فرمانده که از اصول فرماندهی در نیروی زمینی ارتش میباشدتقدیر وتشکر کرد.
در ادامه امیر سرتیپ کیومرث حیدری بیان داشتند:
امروز ارتش وسپاه بعنوان یک لشکر الهی و نماد وحدت وهمدلی وهم افزایی میباشد.
ارتش وسپاه بادست جماعت همدل وهم عقیده بعنوان یک لشکرالهی به مردم معرفی شده است.
به برکت وجودولی امر مسلمین که یک نماد صراط المستقیم و بعنوان جانشین امام زمان (عج) که بر عهده داردموجب شده که هیمنه دشمنان را بشکنیم وامریکاه رادرمنطقه شکست دهیم وپایگاه های آنان راموشک باران کنیم.
حیدری افزود: وحدت وهم افزایی برای ما هزینه های داشته که شهدای ما خون بهای پیروزیهای نظام بوده وآخرین شهید این مسیر سردار دلها شهید سلیمانی میباشد.
این مقام نظامی ادامه داد: ما در نیروی زمینی ارتش سه اصول ولایتمداری ، عدالت محوری، شایسته سالاری را بعنوان اصول فرماندهی اعلام میکنیم.
از محور ولایت مداری ما به پنج موفقیت در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دست یافته ایم منجمله ۱- ارتقاء توان رزمی که مورد انتظار رهبری است ۲-اعلام رضایت رهبری از عملکرد نیروی زمینی ۳- اعطاء نشان ایثار وشهادت به دانشگاه افسری امام علی (ع) ۴- موفقیت در نوارمرزی غرب، شرق وجنوب شرق که موجب گردید که مقام معظم رهبری بخش اعظم نوار مرزی کشور،امنیت وپاسداری از آن را به نیروی زمینی واگذار کند.