جلسه کارگروه تخصصی علمی _ مشورتی شورای فرهنگ عمومی مورخه چهارشنبه ۱۲ آذر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و به ریاست فاضلی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کارگروه تخصصی علمی _مشورتی شورای فرهنگ عمومی در […]

جلسه کارگروه تخصصی علمی _ مشورتی شورای فرهنگ عمومی مورخه چهارشنبه ۱۲ آذر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و به ریاست فاضلی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کارگروه تخصصی علمی _مشورتی شورای فرهنگ عمومی در خصوص تعریف فرهنگ اظهار داشت: فرهنگ باید شکل فاعلی داشته باشد. به این معنی که تولید فکر و اندیشه داشته باشد زایش و خلق داشته باشد . لذا شورای فرهنگ عمومی در جایگاهی بسیار مهم و تاثیرگذار قرار دارد که بایستی تولید فکر و اندیشه درست برای مردم جامعه داشته باشد.

فاضلی در پایان سخنان خود گفت: بحران های زیادی را در جامعه پشت سر گذاشته ایم. طبیعت زندگی این است و مشکلات پایان ناپذیر، اما علی رغم همه مسائل و مشکلات جامعه، انجام کار ممکن است و نباید مأیوس شد و شورای فرهنگ عمومی نیز در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.