به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، ظهر روز ۲۵ آذر ماه ، طی مراسمی که در دفتر دکتر خانی و با حضور تعدادی از مسئولین این اداره کل برگزار شد به مناسبت روز پژوهش با اهدای لوح از زحمات دکتر الهام مسعودی پور مسئول پژوهش این اداره کل تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، ظهر روز ۲۵ آذر ماه ، طی مراسمی که در دفتر دکتر خانی و با حضور تعدادی از مسئولین این اداره کل برگزار شد به مناسبت روز پژوهش با اهدای لوح از زحمات دکتر الهام مسعودی پور مسئول پژوهش این اداره کل تقدیر شد.