در آستانه نود و یکمین سالروز ثبت ملی " تاق بستان " قرار داریم و بار دیگر ثبت جهانی این اثر فاخر تاریخی مورد توجه قرار گرفته تا شاید پس از سال ها چشم انتظاری تاق بستان با شکوه هم در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بگیرد.

در آستانه نود و یکمین سالروز ثبت ملی ” تاق بستان ” قرار داریم و بار دیگر ثبت جهانی این اثر فاخر تاریخی مورد توجه قرار گرفته تا شاید پس از سال ها چشم انتظاری تاق بستان با شکوه هم در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار بگیرد.
هرچند این رویداد خواسته هر کرمانشاهی است اما می دانیم که برای محقق شدنش موانع فراوانی وجود دارد و کارهای زیادی باید انجام شود. از اینرو خواسته ی اولیه کرمانشاهیان از مسئولین بویژه استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی صیانت و حفاظت از مجموعه ی تاریخی تاق بستان در برابرتهدیدها و دست درازی هایی است که در طی سالیان گذشته عرصه و حریم این شاهکار تاریخی را مورد تعرض قرار داده اند!
نکته ی مهم دیگری که یادآوری آن ضرورت دارد اینکه قرار گرفتن یک اثر تاریخی در فهرست میراث جهانی الزاما توسعه جامعه ی محلی را در پی نخواهد داشت. مگر با گذشت بیست و سه سال از ثبت جهانی بیستون شاهد تغییراتی در این منطقه بوده ایم و یا شهرهایی چون اصفهان با میدان نقش جهان… و شیراز با تخت جمشید… پس از ثبت جهانی این آثار در مسیر توسعه قرار گرفته اند؟!
البته که قرار گرفتن یک یا چند اثر در فهرست یونسکو به دلیل جلب توجه جهانیان، حضور بی شمار گردشگران و جذب منابع مالی ملی و جهانی و… شرایط شهر میزبان را برای قرار گرفتن در مسیر توسعه تسهیل و مهیا می کند اما توسعه یک فرایند پیچیده چند وجهی است که الزامات و ضروریاتی دارد.
لذا مانور بر روی این مقوله از سوی مسئولین غیر از بزرگ نمایی عملکردها و جذب منابع مالی با اهداف نا صواب هیچ کاربرد دیگری ندارد!

  • منبع خبر : چویرنیوز