به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا در آستانه فرا رسیدن مبعث نورانی سیدالمرسلین رسول رحمت ومهربانی حضرت محمدمصطفی(ص) و درجهت تحکیم وحدت امیر سرتیپ فرهاد آریانفر فرماندهی ارشد آجا در غرب کشور به همراه فرماندهان لشکر۲۸ وتیپ۳۲۸ با حضور در منزل تعداد۵ نفر از شهدای پایور و وظیفه اهل تسنن شهرستان مریوان […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا در آستانه فرا رسیدن مبعث نورانی سیدالمرسلین رسول رحمت ومهربانی حضرت محمدمصطفی(ص) و درجهت تحکیم وحدت امیر سرتیپ فرهاد آریانفر فرماندهی ارشد آجا در غرب کشور به همراه فرماندهان لشکر۲۸ وتیپ۳۲۸ با حضور در منزل تعداد۵ نفر از شهدای پایور و وظیفه اهل تسنن شهرستان مریوان ضمن گرامیداشت یاد وخاطره رشادت های آن عزیزان از خانواده گرانقدرشان تجلیل بعمل آوردند.