چندی پیش عکسی از مدیر یکی از بانک های کرمانشاه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد مبنی بر کمک وی به ارباب رجوعی که دارای معلولیت بود و قصد ورود به بانک را داشت، اقدام شایسته ای که نشان از حس مسئولیت پذیری مدیر بانک داشت! اینکه مدیر شعبه یکی از بانک […]

چندی پیش عکسی از مدیر یکی از بانک های کرمانشاه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد مبنی بر کمک وی به ارباب رجوعی که دارای معلولیت بود و قصد ورود به بانک را داشت، اقدام شایسته ای که نشان از حس مسئولیت پذیری مدیر بانک داشت!
اینکه مدیر شعبه یکی از بانک ها خود راسا اقدام به کمک به شهروند دارای معلولیت نمود کار ارزنده ای است که مورد توجه و تکریم جامعه بویژه شهروندان دارای معلولیت قرار گرفت اما آنچه که این تصویر در اذهان القا می نمود و تکدر خاطر معلولین را موجب گردید مشکلات فراوان معلولین برای تردد در شهر و استفاده از اماکن عمومی بدون نیاز به حمایت می باشد.
در واقع بحث مناسب سازی اماکن عمومی جهت دسترسی آسان معلولین به عنوان یک مطالبه به حق و دغدغه این قشر مطرح می باشد که جا دارد مسئولین امر در این خصوص توجه ویژه داشته باشند.
لذا به عنوان یک عضو کوچک جامعه معلولین ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام ارزنده کارمند ارشد بانک سپه اعلام می دارم افراد دارای معلولیت بیش و پیش از ترحم به مناسب سازی فضای شهری و اماکن عمومی نیاز دارند تا به راحتی و بدون احتیاج به کمک دیگران بتوانند امورات شخصی خود را پیگیری و رفع نمایند.

به امید روزی که شهر برای این قشر به طور کامل مناسب سازی شده باشد.

مهدی ساعدی فعال حوزه حقوق معلولان