دکترخانی مدیر کل پزشکی قانونی استان، با حضور در واحد صدای کرمانشاه به ارائه گزارش عملکرد پزشکی قانونی استان کرمانشاه پرداخت. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح امروز هشتم بهمن ماه دکتر خانی با حضور در واحد صدای کرمانشاه به ارائه گزارش عملکرد پزشکی قانونی استان کرمانشاه پرداخت. این برنامه در روز […]

دکترخانی مدیر کل پزشکی قانونی استان، با حضور در واحد صدای کرمانشاه به ارائه گزارش عملکرد پزشکی قانونی استان کرمانشاه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح امروز هشتم بهمن ماه دکتر خانی با حضور در واحد صدای کرمانشاه به ارائه گزارش عملکرد پزشکی قانونی استان کرمانشاه پرداخت.

این برنامه در روز پنج شنبه نهم بهمن ماه ساعت ۱۵ از برنامه رادیویی تقاطع شبکه زاگرس کرمانشاه، پخش خواهد شد.

در این برنامه رادیویی دکتر خانی به بیان تاریخچه پزشکی قانونی خواهد پرداخت ودر ادامه نحوه فعایت و خدماتی که توسط پزشکی قانونی به هموطنان عزیز ارائه داده می شود ، طرح دادپزشک و طرح تحول قوه قضائیه توضیحاتی کامل جهت شنوندگان ارائه خواهند داد.

همچنین در ادامه این برنامه ،به سوالات مطرح شده از جانب هم استانی های عزیز پاسخ خواهند داد.