استقرار و جانمایی اماکن و مراکز شهری بویژه آنها که مورد استفاده عموم جامعه می باشند اعم از خدماتی، تفریحی و… به میزان اعتقاد مدیریت شهری به فراهم نمودن آسایش و راحتی شهروندان باز می گردد. بنحوی که لحاظ فاکتورهایی چون سطح دسترسی آحاد جامعه، عدم ایجاد اخلال در زندگی روزمره دیگر شهروندان و… در […]

استقرار و جانمایی اماکن و مراکز شهری بویژه آنها که مورد استفاده عموم جامعه می باشند اعم از خدماتی، تفریحی و… به میزان اعتقاد مدیریت شهری به فراهم نمودن آسایش و راحتی شهروندان باز می گردد. بنحوی که لحاظ فاکتورهایی چون سطح دسترسی آحاد جامعه، عدم ایجاد اخلال در زندگی روزمره دیگر شهروندان و… در مکان یابی این مراکز، گویای تفکر حاکم بر تصمیم گیرندگان شهری در این حوزه می باشد.
تقاطع شهدا به عنوان یکی از نقاط پُر تردد شهرکرمانشاه که نقطه اتصال شمال و جنوب در محور شرقی شهر می باشد با توجه به استقرار آرامستان در ضلع جنوب شرقی آن همچنین به عنوان تنها محل عبور و دسترسی شهروندان ساکن در شهرک های کیهانشهر، آریا شهر، مسکن مهر رازی و… همواره و در تمامی ایام هفته و ساعات روز با ترافیک سنگینی مواجه می باشد تا جایی که شهروندانی که قصد عبور از این تقاطع را دارند عموما زمانی طولانی را در ترافیک سنگین آن معطل می گردند.
موارد ذکر شده به علاوه عدم تکمیل دیگر رمپ های این تقاطع به کنار، اخیرا شاهد آن بودیم که از سوی شهرداری منطقه ۳ بخشی از زمین های خالی ضلع شرقی تقاطع شهدا به محل استقرار دستفروشان اختصاص داده شده که همین امر و بی توجهی به تبعات چنین تصمیمی بار مضاعفی را بر ترافیک منطقه افزوده و خوردو های در حال عبور از بلوار شیخ فاضل تونی به سمت تقاطع شهدا در بسیاری از روزها بویژه پنج شنبه ها با ترافیک سنگینی مواجه می گردند.
لذا باید دید تصمیمات بدون تعقل و دوراندیشی مدیریت شهری که حاصلی جز سرگردانی و تحمیل فشار روحی بر شهروندان ندارد از چه ناشی می شود.