طی مراسمی که به مناسبت روز حفاظت و اطلاعت قوه قضائیه در دادگستری استان برگزار شد ، از قباد سلیمانی مسئول حفاظت و اطلاعات این اداره کل تقدیرشد. به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز ۱۷ مرداد ماه ، طی مراسمی که به مناسبت روز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در […]

طی مراسمی که به مناسبت روز حفاظت و اطلاعت قوه قضائیه در دادگستری استان برگزار شد ، از قباد سلیمانی مسئول حفاظت و اطلاعات این اداره کل تقدیرشد.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز ۱۷ مرداد ماه ، طی مراسمی که به مناسبت روز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دادگستری استان برگزار شد ، از قباد سلیمانی مسئول حفاظت و اطلاعات این اداره کل با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است حفاظت اطلاعات پزشکی قانونی کرمانشاه به عنوان دومین حفاظت و اطلاعات برتر دستگاه های قضائی استان انتخاب گردید.