طی مراسمی که در دفتر دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی برگزار شد از محمد صالح نادری که در ابتدای آبان ماه سال جاری بازشسته گردید تقدیر به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر امرروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در مراسمی که در دفتر مدیر کل […]

طی مراسمی که در دفتر دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی برگزار شد از محمد صالح نادری که در ابتدای آبان ماه سال جاری بازشسته گردید تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر امرروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در مراسمی که در دفتر مدیر کل و با حضور تعدادی از مسئولین بخشهای مختلف برگزار گردید از زحمات ۳۰ ساله محمد صالح نادری کاردان بخش تشریح که در ابتدای آبان ماه سال جاری بازنشسته گردید ، با اهدای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد.

در متن این تقدیر نامه آمده است:

((لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق))

همکار ارجمند جناب آقای محمد صالح نادری

چه غرورآفرین هستند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از سی سال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و درجهت تحقق اهداف سازمانی، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نکردند و با توکل به خدای مهربانی ها، در کنار سایر همکاران پرتلاش خود ،واژه ارزشمند ایثار را به تصویر کشیدند و اینک با کوله باری از تجربه فرصت خدمت را به دیگران می سپارند.

اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمایم .امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه مراحل زندگی موفق و شادکام باشید.

دکتر سلیم خانی

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه