در دنیای ورزش از توسعه زیر ساخت ها به عنوان یکی از مولفه های مهم یاد می شود؛ مسئله ای که مورد تاکید همه دست اندرکاران ورزش و کارشناسان امر نیز قرار دارد. مدیرکل ورزش و جوانان استان که با روی کار آمدن دولت جدید علی القاعده نباید دیگر در این جایگاه باشد اما به […]

در دنیای ورزش از توسعه زیر ساخت ها به عنوان یکی از مولفه های مهم یاد می شود؛ مسئله ای که مورد تاکید همه دست اندرکاران ورزش و کارشناسان امر نیز قرار دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان که با روی کار آمدن دولت جدید علی القاعده نباید دیگر در این جایگاه باشد اما به عنوان بازیگردان صحنه ورزش و جوانان استان با تکیه بر امر بدیهی فوق از ساخت و سازهای ورزشی به عنوان برگ زرین دوران مدیریت خود یاد می کند. ادعایی که به کرات و در مناسبت های مختلف از سوی # صابر رحیمی مطرح و توسط # ورزشی نویسان استان در بوق و کرنا می شود.
همین چندی پیش بود که صابر رحیمی در معیت معاونین و مدیرانش و در حضور خبرنگاران به هنگام بازدید از پروژه های در دست اقدام # ورزشگاه پانزده خرداد مدعی شد که
” هیچ پروژه ورزشی نیمه کاره ای در استان نداریم ”
درواقع او با این ادعا که تیتر یک رسانه های ورزشی استان هم شد، به زعم خویش پاسخ منتقدین را داد!
اما درست به فاصله ای اندک از کُری خوانی مدیرکل ورزش و جوانان، حین برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم نوجوانان پاوه و گیلانغرب از سری مسابقات لیگ نوجوانان استان درگیری و زد و خوردی بوجود آمد که به سرعت در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی انعکاسی گسترده یافت!
هرچند چنین حوادث تلخی اجتناب ناپذیر بوده و بعضا شاهد وقوع اتفاقاتی از این دست در مسابقات ورزشی هستیم اما این بار ماجراجویی تعدادی از رسانه ها که رسالت خود را تنها در پرداختن به حاشیه ها یافته اند! به یاری افراد و جریاناتی آمد که به دنبال تسویه حساب های شخصی سعی در بزرگ نمایی این حادثه داشتند تا جایی که پای مدیر ارشد استان را هم به ماجرا کشانید و وی طی بیانیه ای دستور رسیدگی به ابعاد مختلف موضوع را صادر نمود.
در حالی که همگان به دنبال مقصرین و مسببین حادثه، انگشت اتهام را متوجه این و آن می نمودند در اولین گام رئیس اداره ورزش و جوانان پاوه به عنوان دم دست ترین مقصر برکنار گردید؛ اما، صحبتی از نقش ورزشگاه نیمه کاره و غیر استاندارد محل برگزاری مسابقه در بوجود آمدن حادثه فوق نشد، ورزشگاهی که در افتتاح چندباره اش در کنار چند زیرساخت دیگر از آن به عنوان سند افتخار اداره کل ورزش و جوانان استان یاد می شود!
صحبتی از کوتاهی اداره کل ورزش و جوانان در نظارت بر هیات های ورزشی نشد!
حتی صحبتی از این نشد که توسعه ورزش تنها با ایجاد چند زیرساخت آنهم با نواقص فراوان ممکن نیست…