بهداشت و درمان یا در معنایی کلی تر حوزه سلامت به عنوان مهمترین نیاز جامعه اولویت نخست دولت ها محسوب می شود. هرچند مسئولیت تامین، حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه در استان ها بر عهده ی دانشگاه علوم پزشکی نهاده شده اما این مهم محقق نمی گردد مگر با همراهی سایر دستگا ها و مشارکت مردم!

بهداشت و درمان یا در معنایی کلی تر حوزه سلامت به عنوان مهمترین نیاز جامعه اولویت نخست دولت ها محسوب می شود. هرچند مسئولیت تامین، حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه در استان ها بر عهده ی دانشگاه علوم پزشکی نهاده شده اما این مهم محقق نمی گردد مگر با همراهی سایر دستگا ها و مشارکت مردم!
بدون شک فائق آمدن بر مشکلات عدیده و چالش های پیش روی در این حوزه بدون جلب مشارکت آگاهانه ی مردم ممکن نیست. بدین منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های اجتماعی برای جلب مشارکت مردم از سوی دانشگاه، تسریع کننده ی برنامه های سلامت محور خواهد بود.
از میان گروه های اثرگذار اجتماعی که بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و آنرا هدایت می نماید می توان از اصحاب رسانه یاد کرد. گروه مرجعی که در ارتباط میان دولت و مردم نقش تسریع کننده، شتاب دهنده، جهت دهنده، تببین کننده و مطالبه گر را یکجا بازی می کند!
استفاده ی بجا از این ظرفیت بالقوه در جهت دهی به افکار عمومی، جلب مشارکت مردم و بویژه مدیریت احساسات عمومی هنر مدیران خوشفکر می باشد. آنجا که به وقت ضرورت بر مبنای صداقت و با اعتماد به توانمندی رسانه ها مدیریت افکار عمومی به آنها سپرده می شود.
در چنین فضایی از قِبَل همکاری دستگاه های دولتی و رسانه بحران های پیش آمده در فضایی بدون التهاب و بدور از تنش مدیریت و هدایت می گردد.
انتشار دیر هنگام خبر سرقت دیواره سربی اتاق رادیوتراپی بیمارستان امام رضا(ع) و شائبه ی آلوده شدن کادر درمان و مراجعین به اشعه فضای ملتهبی را در جامعه بوجود آورد، باعث نگرانی شهروندان و بحث های گسترده ای در فضای رسانه ای استان شد!
اتفاقی که می توانست منجر به عزل و برکناری عده ای از مسئولین ذیربط به دلیل ترک فعل و اهمال گردد و با درایتی بهتر افکار عمومی را در مواجهه با این رخداد به آرامش دعوت نماید بر اثر ندانم کاری مجموعه ی دانشگاه تبدیل به بحرانی گسترده و ایجاد وحشت عمومی گردید. جالب آنکه ریاست محترم دانشگاه بجای مدیریت بحران، با طرح شکایت از یک روزنامه نگار با ادعای تشویش افکارعمومی آنهم فقط به دلیل انتشار خبر این سرقت(درحالی که اصل خبر از سوی مسئولین تایید شده بود) بر دامنه ی بحران افزود!
روزنامه نگاری که پا به پای دیگر همکاران رسانه ای خود در بحران کرونا به کمک کادر درمان و مجموعه ی دانشگاه شتافت و از هیچ کمکی دریغ ننمود. اما نتیجه ی آن زحمات هم اینک با این شکایت پاسخ داده شد تا رسانه های منتقد و روشنگر بیش از پیش خود را در برابر مسئولین تنها و بی دفاع ببینند!
دکتر قباد محمدی باید بداند که راندن و رنجاندن رسانه ها او را در برابر چالش های عدیده ی حوزه سلامت ناتوان و ضعیف خواهد نمود.
ایشان اینرا هم به خاطر بسپارد که هیچ قدرتی نمی تواند حرمت و عزت قلم روزنامه نگار روشنگر را از او بگیرد.
از طرفی مجموعه ی دانشگاه برای پیشبرد رسالت خطیر خود(حفظ سلامت عمومی) نیازمند آرامش است ضرورتی که خط قرمز اصحاب رسانه هم می باشد و فعالین این حوزه برای جلوگیری از تداوم التهاب و تشویش افکار عمومی و نیز حمایت از تصمیم گیران حوزه ی سلامتِ استان قطعا با طمانینه بیشتری اتفاقات پیش آمده را می نگرند.
در همین راستا به ریاست دانشگاه توصیه می شود برای ممانعت از تداوم بحران بوجود آمده و به منظور جلب نظر اصحاب رسانه به عنوان بازوی توانمند مجموعه ی دانشگاه از شکایت خود صرف نظر کرده و راه دوستی و تعامل با اصحاب رسانه را در پیش گیرد.

  • منبع خبر : چویرنیوز