به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در دفتر مدیرکل و با حضور تعدادی از مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید. در این جلسه نحوه ورود و خروج پرونده ها از بایگانی مورد بررسی قرار گرفت و […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، ظهر روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در دفتر مدیرکل و با حضور تعدادی از مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید.

در این جلسه نحوه ورود و خروج پرونده ها از بایگانی مورد بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه ضمن بحث و تبادل نظر، پیشنهادات و برنامه های خود را در این خصوص ارائه دادند.