به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز ۳۰ خرداد ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید. در ابتدا دکتر خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن تشکر و قدرانی بابت زحمات و تلاش های تمام همکاران […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح روز ۳۰ خرداد ماه جلسه توسعه مدیریت و شورای اداری در سالن جلسات و با حضور مسئولین بخشهای مختلف اداره کل برگزار گردید.

در ابتدا دکتر خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان ضمن تشکر و قدرانی بابت زحمات و تلاش های تمام همکاران و تبریک دهه کرامت پیشاپیش هفته قوه قضائیه را تبریک گفت.

دکتر خانی ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوعان ، نکات لازم در این خصوص را بیان کرد و خواستار اجرای تمامی دستورالعمل ها شد .

در ادامه برنامه های ۱۴۰۰ پزشکی قانونی که از سوی سازمان اعلام گردیده بود ، مورد بررسی قرار گرفت .

امیریان رئیس امور کارکنان مهمترین این برنامه ها را جهت بررسی و انجام اقدامات لازم جهت اجرایی شدن این دستورالعمل ها جهت حاضرین درجلسه اعلام نمود.

در بخش تشریح:

کاهش زمان پاسخ دهی-پرونده های جنایی- پرونده های تحت آزمایش- فعالیت بیشتر تیم صحنه جرم-پرونده های رسوبی -تشکیل کمیته های علت فوت- نظارت بر پرونده ها جهت کاهش نمونه های آزمایشگاهی غیرضروری.

در بخش آزمایشگاهی:

کاهش زمان پاسخ دهی-هماهنگی با قضات در خصوص روشهای آزمایشگاهی-بازدید های دوره ای از دستگاهها.

بخش معاینات:

زمان سنجی-حذف مشاوره های غیرضروری- تشکیل کمیته های معاینات بالینی-فعالیت مسمتر کمیته های فنی.

در بخش کمیسیون:زمان سنجی-استفاده از کارشناسان خبره و دانشگاهی-فعالسازی کمیته علت فوت-بهره برداری داشبورد مدیریت-ارسال گزارش کاهش ورودی کمیسیون ها-تشکیل کمیته جهت بررسی نظرات کارشناسی.

بخش اسناد و مدارک پزشکی:

حذف اوراق زائد-آموزش پرسنل-اجرای دقیق دستورالعمل های امحا .

در ادامه نیز مسئولین بخشهای مختلف به بیان نظرات ، پیشنهادات و همچنین مشکلات موجود پرداختند .

در پایان دکتر خانی با بیان اینکه پیگیری مستمر و بررسی روند کار پرسنل در دستور کار قرار دارد، دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات موجود را صادر نمود.