جلسه ساماندهی ضایعاتی ها که بنا به درخواست نادر نوروزی شهردار کرمانشاه و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی قرار بود برگزار شود به دلیل عدم حضور شهردار لغو گردید.

جلسه ساماندهی ضایعاتی ها که بنا به درخواست نادر نوروزی شهردار کرمانشاه و به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی قرار بود برگزار شود به دلیل عدم حضور شهردار لغو گردید.
به گزارش چویر نیوز با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی جامعه شاهد افزایش ضایعات فروشی ها در سطح شهر هستیم که به دلیل گسترش بی رویه و فقدان نظارت از سوی نهادهای ذیربط به یکی از معضلات شهری تبدیل گردیده است. پراکندگی خارج از قاعده ضایعاتی ها در سطح شهر علاوه بر آسیب وارد کردن به سیما و منظر شهر و ایجاد آلودگی بصری می تواند زمینه ساز آسیب های اجتماعی نیز باشد. لذا ساماندهی، تجمیع و نظارت دقیق بر این واحدها می تواند مانع از آسیب های احتمالی باشد. در همین راستا شهرداری کرمانشاه با جا نمایی مکانی مشخص تصمیم به ساماندهی ضایعاتی ها نمود که در صورت تحقق این امر می توان آنرا اقدامی بزرگ و شایسته در راستای حقوق شهروندی تلقی نمود. بدین منظور بنابر درخواست شهردار مقرر گردید امروز یک شنبه پنجم تیرماه جلسه ساماندهی ضایعاتی ها در محل سالن معاونت عمرانی استانداری برگزار گردد که علی رغم حضور تمامی مدعوین، شهردار که خود متقاضی تشکیل این جلسه بود حاضر نگردید لذا دکتر فخری بدون بحث و بررسی موضوع پایان جلسه را اعلام نمود.
عدم حضور شهردار در جلسه ای که خود بانی آن بود و از حساسیت و اهمیت فراوانی برخوردار می باشد به هر دلیلی قابل پذیرش نیست و انتظار می رود شهردار محترم نسبت به چنین مواردی که با حقوق شهروندی جامعه مرتبط می باشد اهتمام بیشتری داشته باشند.

  • منبع خبر : چویر نیوز