در پاسخ به موضوع واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه جهت تامین آب مورد نیاز پالایشگاه آناهیتا، ذکر چند نکته جهت شفاف سازی اذهان عمومی ضروری است. نخست باید اشاره نمود که از ابتدای امر اجرای یک مدول تصفیه خانه فاضلاب در شهر کرمانشاه توسط طرفین مورد توافق بوده و رقم ۵۰۰ میلیارد تومان […]

در پاسخ به موضوع واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه جهت تامین آب مورد نیاز پالایشگاه آناهیتا، ذکر چند نکته جهت شفاف سازی اذهان عمومی ضروری است.

نخست باید اشاره نمود که از ابتدای امر اجرای یک مدول تصفیه خانه فاضلاب در شهر کرمانشاه توسط طرفین مورد توافق بوده و رقم ۵۰۰ میلیارد تومان نیز براورد اولیه توافق شده جهت اجرای این تصفیه خانه می باشد.

نکته دوم اینکه این واگذاری برای مدت ۲۵ سال و به میزان ۵۰۰ لیتر در ثانیه طبق تقاضای پالایشگاه می باشد که بر همین اساس قیمت هر لیتر آب مورد نیاز پالایشگاه حدود ۱ تومان محاسبه شده که بسیار ناچیز است و این نحوه واگذاری صرفا بر اساس مدلهای مالی ابلاغی وزارت نیرو است که در سراسر کشور طرح های مشابه به همین شکل اجرا شده که از جمله آن می توان به واگذاری پساب شهر مبارکه اصفهان به شرکت فولاد مبارکه در قبال اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب اشاره نمود.

نکته سوم اینکه شرکت آب و فاضلاب هیچگونه دخل و تصرفی در اجرای این پروژه و تبادلات مالی نداشته و اجرای این پروژه توسط خود پالایشگاه صورت گرفته و تنها نظارت بر اجرای پروژه را بعهده خواهد داشت.

نکته چهارم اینکه با توجه به برآورد میزان حجم سرمایه گذاری اولیه در طرح پالایشگاه آناهیتا، سهم تامین آب ۲۵ ساله برای این مگاپروژه کمتر از ۰/۵ درصد از کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه می باشد که بعنوان یک زیرساخت اصلی بسیار مهم، سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است، بنابراین هزینه تامین آب به هیچ عنوان نمی تواند نقشی در عدم اجرا یا جابجایی پروژه از استان کرمانشاه به استان دیگری داشته باشد.