فرهنگ بخش جدایی ناپذیر و ارجح زندگی شهری تلقی می شود تا جایی که مناسبات و مراودات شهروندان در تمامی ابعاد بر پایه آن شکل گرفته و بر اساس آن نظم می یابد.

فرهنگ بخش جدایی ناپذیر و ارجح زندگی شهری تلقی می شود تا جایی که مناسبات و مراودات شهروندان در تمامی ابعاد بر پایه آن شکل گرفته و بر اساس آن نظم می یابد.
با توجه به اهمیت این مقوله و نقشی که در شکل گیری و تداوم زندگی شهری ایفا می کند، شهرداری ها علاوه بر پرداختن به کارهای عمرانی و… بخشی از فعالیت های خود را در این چارچوب تعریف نموده و در راستای ارتقای فرهنگ شهرنشینی، ترویج مشارکت شهروندان، تربیت شهروند مسئولیت پذیر، ایجاد نشاط اجتماعی… و در مجموع ارتقاء کیفیت زندگی شهری برنامه ریزی می نمایند. بر همین اساس زیر مجموعه شهرداری ها سازمانی تحت عنوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای پیشبرد وظایف فرهنگی شهرداری ها شکل گرفت.
در کرمانشاه از زمان شکل گیری این سازمان افراد مختلفی در راس آن قرار گرفتند که علی رغم کمی ها و کاستی ها و بعضا ایراداتی که به عملکردشان وارد بود لااقل در راستای اهداف و شرح وظایف تعریف شده حرکت می کردند. اما در ماه های اخیر پس از انتصاب نادر نوروزی به عنوان شهردار کرمانشاه فردی در راس این سازمان قرار داده شده که کوچکترین سابقه و فعالیتی در زمینه امور فرهنگی ندارد بنحوی که سازمان فرهنگی شهرداری تحت مدیریت مدیری حراستی عملا از مدار فرهنگ خارج شده است. این در حالی است که روز به روز بر تعداد پرسنل این سازمان و بودجه آن افزوده می شود اما مجموعه فعالیت های صورت گرفته در آن تنها به برگزاری تعداد محدودی کلاس آموزشی و یا برنامه های مناسبتی خلاصه شده است.
تا بدین صورت بازوی توانمند شهرداری در امور فرهنگی، اجتماعی شهر در نتیجه سوء مدیریت آقایان به غده ای چرکین برای مدیریت شهری و حیاط خلوتی برای استخدام نورچشمی های همان آقایان تبدیل شود.

  • منبع خبر : چویر نیوز