مهندس بازوند استاندار کرمانشاه از آغاز طرح شناسایی واحدهای خالی جهت اخذ مالیات خبر داد و گفت: مشاوران املاک، مردم و مسوولین برای کنترل قیمت اجاره بهاء مسکن پای کار آمده اند. وی افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی ستاد ساماندهی اجاره مسکن هیچ دفتر املاکی حق انعقاد قرارداد اجاره بیش از ۲۰ درصد را ندارد […]

مهندس بازوند استاندار کرمانشاه از آغاز طرح شناسایی واحدهای خالی جهت اخذ مالیات خبر داد و گفت: مشاوران املاک، مردم و مسوولین برای کنترل قیمت اجاره بهاء مسکن پای کار آمده اند.

وی افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی ستاد ساماندهی اجاره مسکن هیچ دفتر املاکی حق انعقاد قرارداد اجاره بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اکیپ های گشت بازرسی اتحادیه املاک بر این روند اجرای طرح نظارت خواهند کرد.