معاون حمل و‌ نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از خرید اتوبوس های جدید توسط شهرداری کرمانشاه خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرپاری کرمانشاه محسن ارجمندی اظهار داشت: ۴۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت جهت خرید اتوبوس های جدید تخصیص و مراحل برگزاری مناقصه خرید آن در حال انجام است. […]

معاون حمل و‌ نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از خرید اتوبوس های جدید توسط شهرداری کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرپاری کرمانشاه محسن ارجمندی اظهار داشت: ۴۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت جهت خرید اتوبوس های جدید تخصیص و مراحل برگزاری مناقصه خرید آن در حال انجام است.

وی افزود: در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه با دستور شهردار کرمانشاه مبلغ ۴۰ میلیارد تومان حاصل از فروش اوراق مشارکت جهت خرید اتوبوس های جدید تخصیص یافت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه گفت: این مبلغ طی مراحل اداری و رفع موانع مالی به حساب شهرداری کرمانشاه واریز شده و مقرر شد خرید اتوبوس ها از طریق مناقصه عمومی و با همکاری مدیریت اتوبوسرانی شهرداری کرمانشاه صورت پذیرد.

ارجمندی افزود تخصیص این مبلغ جهت خرید اتوبوس های جدید در شرایط اقتصادی کنونی بسیار قابل توجه بوده که پیگیری های شهردار کرمانشاه در این زمینه قابل تقدیر است.

وی در پایان گفت: تسریع در انجام مراحل بعدی نیازمند عزم مدیریت اتوبوسرانی شهرداری می باشد و انتظار می رود با جدیت پیگیر این موضوع است.