دکتر کرمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به جرائمی که در سطح شهر اتفاق می افتد گفت: رخ دادن این جرائم هر چند خرد باشد ممکن است در ذهن و اجتماع مردم ایجاد ناامنی نماید و با پایش مستمر قضایی انتظامی در مکانها و زمانهایی مختلف، باید احساس نا امنی را از مردم […]

دکتر کرمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به جرائمی که در سطح شهر اتفاق می افتد گفت: رخ دادن این جرائم هر چند خرد باشد ممکن است در ذهن و اجتماع مردم ایجاد ناامنی نماید و با پایش مستمر قضایی انتظامی در مکانها و زمانهایی مختلف، باید احساس نا امنی را از مردم دور کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه که در نشست مشترک قضایی و انتظامی در هفته ناجا سخن می گفت تأکید کرد: حضور به موقع و سریع پلیس در محل جرم از جمله اقدامات موثر و بازدارنده است که می تواند به آرامش اجتماعی کمک کند.

واکنش سریع رسانه ای در خصوص جرائم مهم اجتماعی از سوی مسئولین قضایی و انتظامی از دیگر موکدات دادستان کرمانشاه بود و افزود: این مهم می تواند به مردم اطلاع و اطمینان دهد که موضوع در حال پیگیری است و جای نگرانی ندارد.

کرمی اضافه کرد: از دیگر اقدامات اساسی پایش اراذل و اوباش نو ظهور سطح شهر است که باید همواره در دستور کار قرار گیرد. در این خصوص رصد و پایش خودروهای مشکوک می تواند عامل بازدارنده و پیشگیرانه باشد.

سازش از دیگر موکدات دادستان کرمانشاه بود و یادآور شد: متاسفانه ورودی پرونده ها به دادگستری با توجه به محدودیت های منابع انسانی زیاد شده است. بنابراین استفاده از ظرفیت سازش می تواند بسیاری از ورودی را کاهش دهد و در رسیدگی دقیق به پرونده های مهم موثر باشد.

لازم به ذکر است نشست مشترک قضایی و انتظامی در آغاز هفته ناجا به منظور تعامل مفید و موثر بیشتر و کنترل و رصد بیشتر جرایم با حضور مسئولین ارشد این دو نهاد برگزار شد.