معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بخش دامپروری کرمانشاه آنقدر ظرفیت دارد که استان را به عنوان یکی از قطب‌های‌ کشاورزی در کشور مطرح کند. بهرام خانی با بیان اینکه استان کرمانشاه همواره به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور مطرح بوده، گفت: مطالعات خوبی در بحث قطبیت کشاورزی استان انجام گرفته […]

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بخش دامپروری کرمانشاه آنقدر ظرفیت دارد که استان را به عنوان یکی از قطب‌های‌ کشاورزی در کشور مطرح کند.

بهرام خانی با بیان اینکه استان کرمانشاه همواره به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور مطرح بوده، گفت: مطالعات خوبی در بحث قطبیت کشاورزی استان انجام گرفته که اگر به سرانجام برسد و قطبیت کشاورزی استان در وزارت جهاد کشاورزی تایید شود، شاهد تحولات زیادی در بخش کشاورزی استان به ویژه بخش دام خواهیم بود.

وی با بیان اینکه موضوع قطبیت کشاورزی استان کرمانشاه در کشور باید به عنوان یکی از مطالبات جدی استان مطرح و به سرانجام برسد، تاکید کرد: نمایندگان فعلی استان پیگیر تایید موضوع قطبیت استان در بخش کشاورزی هستند که امیدواریم تلاش ها برای تایید قطبیت کشاورزی استان به نتیجه برسد.