درست یک ماه پس از آنکه سعید طلوعی در نشست خبری که به منظور تشریح عملکرد ۲ ساله شهرداری حاضر گردید و گفت «برخی افراد به دلیل منافع شخصی با وارد نمودن هجمه می خواهند مانع از اجرای پروژه تله کابین بشوند»، تعدادی از فعالین محیط زیستی استان و سمن ها در محل ساخت تله […]

درست یک ماه پس از آنکه سعید طلوعی در نشست خبری که به منظور تشریح عملکرد ۲ ساله شهرداری حاضر گردید و گفت «برخی افراد به دلیل منافع شخصی با وارد نمودن هجمه می خواهند مانع از اجرای پروژه تله کابین بشوند»،
تعدادی از فعالین محیط زیستی استان و سمن ها در محل ساخت تله کابین گردهم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به تخریب محیط زیست طاقبستان و خدشه وارد شدن به منظر فرهنگی آثار باستانی اش به گوش مسوولین برسانند.
این عده پس از ناامیدی از اثربخشی نشست هم اندیشی با مدیران کل محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی استان که به همت دفتر امور اجتماعی استانداری و با حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار برگزار گردید و در پی ناکامی از دیدار با کارشناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی که برای بررسی میزان خسارت احتمالی تله کابین بر آثار تاریخی طاقبستان به کرمانشاه آمده بودند، نه برای منافع شخصی آنچنان که شهردار کرمانشاه ادعا کرده بلکه به نیت تلاش برای نگهبانی از میراث گذشتگان و محیط زیست منطقه اینچنین به اعتراض روی آوردند!
هرچند اجرای پروژه های گردشگری نیاز امروز شهروندان کرمانشاهی است و ضرورت اجرای آنها مورد حمایت و تایید تمامی فعالین اجتماعی استان می باشد اما، درخصوص پروژه تله کابین به دلیل ابهامات و حساسیت های موجود انتظار می رود مسوولین ارشد استان اعم از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی و شهردار کرمانشاه دغدغه های بدور از منافع شخصی فعالین محیط زیست و کارشناسان میراث فرهنگی را مورد توجه قرار بدهند چرا که انجام هر پروژه ای حتی اگر از سوی عموم مردم مورد استقبال قرار بگیرد چنانچه اثرات تخریبی بر محیط زیست، منابع طبیعی و چهره فرهنگی و تاریخی شهر وارد نماید نه تنها باعث توسعه نمی گردد بلکه کرمانشاه را از توسعه پایدار دور خواهد کرد.