به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل سالن اجتماعات بیمه ایران برگزار گردید. در این جلسه حیدریان مدیر کل امور اقتصادی ودارایی از ارائه خدمات رایگان به سهامداران سهام عدالت برای ثبت نام و احراز […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی کرمانشاه دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل سالن اجتماعات بیمه ایران برگزار گردید.
در این جلسه حیدریان مدیر کل امور اقتصادی ودارایی از ارائه خدمات رایگان به سهامداران سهام عدالت برای ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام خبرداد.
لازم به ذکر است که سهامداران روش غیرمستقیم برای برخورداری از مزایای آتی سهام خود باید در سامانه سجام به آدرس sejam.ir به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام و کدبورسی دریافت نمایند.