به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ، دوره آموزشی اتوپسی و معاینه جسد در سالن جلسات اداره کل جهت پزشکان مرکز استان برگزار گردید. دراین برنامه آموزشی دکتر غضنفری پور متخصص پزشکی قانونی توضیحاتی در خصوص اصول اولیه اتوپسی و معاینه جسد وشرایط نگهداری اجساد از نظر […]

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، صبح روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ، دوره آموزشی اتوپسی و معاینه جسد در سالن جلسات اداره کل جهت پزشکان مرکز استان برگزار گردید.

دراین برنامه آموزشی دکتر غضنفری پور متخصص پزشکی قانونی توضیحاتی در خصوص اصول اولیه اتوپسی و معاینه جسد وشرایط نگهداری اجساد از نظر زمانی و مکانی و بیماری ها ارائه دادند.

دکتر غضنفری پور در ادامه در خصوص اجسادی که با بیماری های خاص و بیماری عفونی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند و چگونگی پیشگیری از سرایت بیماریهای اجساد به همکاران معاینه کننده توضیحات کاملی را ارائه دادند.