به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاست های ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور ، در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام به توزیع بن اعتباری خرید برای […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه؛ خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاست های ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور ، در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام به توزیع بن اعتباری خرید برای اعضای هیئت علمی ، طلاب و دانشجویان سراسر کشور کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۹ صبح شروع و خرید کتاب از ناشران به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه فروش https://book.icfi.ir صورت می گیرد.
وی گفت: یارانه خرید کتاب ( بن کتاب) به صورت « اعتبار خرید » به کد ملی متقاضیان اختصاص می یابد و برای ثبت نام نیاز به واریز وجه نیست و سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان وطلاب ۲۵۰ هزار تومان است که از این مقدار ۶۰ درصد ، معادل ۱۵۰ هزار تومان آورده دانشجویان وطلاب است و ۴۰ درصد معادل ۱۰۰ هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با مشارکت بانک صادرات ایران و سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی ۵۰۰ هزار تومان است که از این مقدار ۵۰ درصد ، معادل ۲۵۰ هزار تومان ، آورده عضو هیئت علمی است و ۵۰ درصد معادل ۲۵۰ هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت بانک صادرات ایران است.
فاضلی تصریح کرد: اعتبار یارانه سهم خریدار در هنگام خرید کتاب در سامانه فروش ( http : //book.icfi ir ) محاسبه و از صورتحساب خرید کسر می شود و با توجه به محدودیت بودجه اختصاص یافته و سقف اعتباری تعیین شده برای هر استان ، اولویت ثبت نام با متقاضیانی است که زودتر اقدام کنند و بدیهی است پس از تکمیل ظرفیت و اعتبار استان ، امکان ثبت نام متقاضیان جدید نخواهد بود .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه اظهار کرد: فرایند ثبت نام را تا دریافت این پیامک « یارانه خرید کتاب روی کد ملی شما شارژ شد»از طریق شماره ۱۴۱ ۴ ۳۰۰۰ ادامه دهید تا عملیات ثبت نام و دریافت اعتبار در وضعیت «نهایی شد» قرار گیرد و هر کد ملی تنها یکبار مجاز به دریافت یارانه خرید کتاب ( بن کتاب ) می باشد .
وی ادامه داد: هنگام ثبت نام شماره تلفن همراه باید فعال ، در دسترس و در اختیار شخص ثبت نام کننده ( کد ملی خریدار ) باشد و همراه ثبت نام کننده الزاما بایستی متعلق به کد ملی درج شده باشد .
فاضلی با اشاره به طریقه ثبت نام متقاضیان دریافت بن خرید کتاب سازمانها و نهادها افزود: در این نمایشگاه متقاضیان به مراجعه به سایت شرکت www.ketAb.ir و انتخاب لینک ثبت نام سازمانها و نهادها با مراجعه مستقیم به سامانه http : //bon-org.tib .ir جهت انجام فرایند ثبت نام اولیه اقدام و نماینده سازمان می تواند از طریق سامانه www.ketab.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات درخواست سازمان اقدام کند و در این مرحله از ثبت نام نیاز به واریز وجه نمی باشد.
همچنین ، در خواست کتبی سازمان با نهاد باید در سربرگ سازمان و با امضای مجاز و مهمور به مهر سازمان و خطاب به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی دکتر احمدوند باشد و در نامه درخواستی سازمان باید نام و نام خانوادگی نماینده تام الاختیار سازمان به همراه کد ملی و تلفن همراه قید و باید نحوه استفاده از این مشخص شود که برای تجهیز کتابخانه یا برای خرید کتاب افراد سازمان و بررسی درخواست متقاضی توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام سپس نسبت به تعیین مشارکت معاونت اقدام می شود.
گفتنی است، شماره حساب ۰۱۰۱۵۹۲۷۴۷۰۰۲ با شماره شبای ۱۹۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۹۲۷۴۷۰۰۲ IR به نام خانه کتاب و ادبیات ایران نزد بانک صادرات ، شعبه کالج که ۲۶۶ جهت واریز وجه ریالی سازمان ها و نهادها معرفی می شود ضمنا سازمان ها می تواند پس از بررسی صورت وضعیت اعلامی ورفع مغایرت های احتمالی نسبت به اعلام شماره حساب سازمان جهت عودت میزان اعتبار مصرف نشده را خواهد داشت و باتوجه به محدودیت اعتبار ، اولویت با سازمان هایی است که . تعیین شده نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و ارسال درخواست اقدام کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: در پایان نمایشگاه ستاد نمایشگاه صورت وضعیت وجوه واریزی سازمان ، یارانه پرداخت شده معاونت ، اعتبار تعیین شده و مبلغ خرید توسط نماینده و با کارکنان را کتیا اکسلی به سازمان اعلام می کند.
وی اذعان کرد: زمانبندی شروع ثبت نام اولیه از ۲۹ دیماه لغایت ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ و دریافت اعتبار یارانه بن الکترونیکی به دو روش روش انجام می شود ۱-سهم بارانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت اعتبار در نظر گرفته شده که این اعتبار به کد ملی نماینده سازمان اختصاص داده خواهد شد و مبلغ سهم معاوت باتوجه به درخواست سازمان و نوع فعالیت سازمان بستگی دارد و سهم تعیین شده از طرف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نسبت خرید انجام شده متقاضی در سامانه لحاظ وقابل استفاده در زمان خرید خواهد بود و سهم مشارک سازمان از طریق درگاه پیش بینی شده در سامانه و در زمان خرید توسط نماینده سازمان پرداخت می شود.
فاضلی با اشاره به روش دوم دریافت بن الکترونیکی ابراز کرد: سازمانها و نهادها یی که به جهت رعایت ضوابط مالی نمی توانند اعتبار ریالی سازمان را در اختیار نماینده معرفی شده خود قرار دهند می توانند مقدار اعتبار ریالی پیش بینی شده خود را به حساب معرفی شده نمایشگاه واریز و رونوشت فیش واریزی خود را به صورت خوانا به آدرس ایمیل bon org [ at ] .ketab.ir ارسال با در پنل کاربری خود ارسال تیکت استفاده کنند . معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از بررسی درخواست سازمان ، ومبلغ واریزی درصد مشارکت را مشخص می نماید و در صورتی که سازمان برای کارکنان درخواست اعتبار نموده باشد باید اطلاعات افراد به صورت فابل اکسل طبق مشخصات خواسته شده سامانه تکمیل و ارسال گردد تا اعتبار افراد مستقیما به کد ملی آنها شارژ شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: . متقاضیان توجه داشته باشند که به ملی های اعلام شده قبلا از محل یارانه دانشجویان ،طلاب،اعضای هئیت علمی و اهل قلم تخصیص بن صورت نگرفته باشد.
وی در پایان با اشاره به راه ارتباطی با مرکز پشتیبانی اظهار کرد: از طریق شمارهای ۰۲۱۹۱۰۰۶۲۶۳ – داخلی ۴۱۶) یا ( ۲۱۳۸۵۱۲۷۲۱. ، خاتم هوشمند ) ارسال اتیکت در پنل کاربری ، ارسال ایمیل از طریق آدرس bonorg [ at ] .ketab.ir ارتباط بگیرید.
گفتنی است: در صورت عدم پاسخگویی از طریق گزینه های ” ارسال تیکت ” و یا ” تماس با ما اقدام نمایید .
همچنین برای ورود:( https://bon.tibf.ir/account/signin ) و برای ثبت نام ( https://bon.tibf.ir/account/registration ) مراجعه نمایید.