به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در این دیدار که در دفتر مدیرکل منابع طبیعی استان تشکیل شد بر لزوم تقویت و تعامل موسسات مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی و مشارکت مردم در حوزه منابع طبیعی تاکید گردید . مهندس کولانی در این دیدار صمیمی افزود :  منابع […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در این دیدار که در دفتر مدیرکل منابع طبیعی استان تشکیل شد بر لزوم تقویت و تعامل موسسات مردم نهاد در راستای فرهنگ سازی و مشارکت مردم در حوزه منابع طبیعی تاکید گردید .
مهندس کولانی در این دیدار صمیمی افزود :  منابع طبیعی در طول تاریخ حیات بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و امروزه نیز حیات انسان وابسته به محیط زیست و منابع طبیعی است و حفظ این منابع در صورتی محقق می‌‌شود که عامه مردم احساس مسئولیت کرده و مشارکت آنان با ابزارهای مختلف علمی و فرهنگی جلب شود و فرهنگ سازی در راستای مشارکت مردم از اولویت های این اداره کل می باشد
مهندس کولانی مدیرکل منابع طبیعی ضمن تقدیر از زحمات و همکاری بسیار خوب موسسات مردم نهاد، هزینه کردن در حوزه فرهنگ سازی را یک سرمایه گذاری دانست و هنر تئاتر را مهمترین ابزار فرهنگ سازی در جامعه قلمداد نمود
وی با اشاره به تاثیر گذاری هنر در حوزه منابع طبیعی افزود:یک هنرمند با هنر خود میتواند به سمت و سویی برود که یک رفتار بهینه در جامعه شکل بگیرد و این تاثیر گذاری در اجرای تئاتر میتواند تبدیل به رفتار اجتماعی شود و اداره کل منابع طبیعی در خصوص برگزاری جشنواره تئاتر ملی مرصاد آمادگی خود را برای هر نوع همکاری اعلام میدارد
مدیرکل منابع طبیعی افزود :بدون شک اداره کل منابع طبیعی از پتانسیل فرهنگی تئاتر ملی مرصاد در مقوله فرهنگ سازی ،افزایش مشارکت همیاران طبیعت و توجه ویژه به درختان بلوط زاگرس که در کنار خاطرات مرصاد نماد ایستادگی و مقاومت هستند بهره گیری خواهد کرد
رزم دیده در این دیدار با اشاره به ظرفیت بسیار خوب موسسات مردم نهاد شهرستان در تعامل و همکاری با ادارات خصوصا منابع طبیعی گفت :تمامی موسسات مردم نهاد در حوزه های مختلف نقش مهمی در ایجاد مشارکت مردم در شکل گیری فرهنگ منابع طبیعی خصوصا طرح های آبخیزداری ایجاد کرده اند
رزم دیده درادامه در خصوص موضوع فرهنگ سازی به برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر ملی مرصاد اشاره کرد و افزود بدون شک اجرای تئاتر نقطه قوتی است که در انتقال رفتار پسندیده و اجتماعی شدن این فرهنگ و انتقال به نسل های آینده بسیار موثر است که از آنجایی که این جشنواره بصورت ملی برگزار میشود بدون شک اداره منابع طبیعی میتواند از پتانسیل فرهنگی این جشنواره با مشارکت خود نقش آفرین باشد.