به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان کرمانشاه؛حاج جعفر همتی با حضور در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی،با بهرام فاضلی دیدارکرد.دراین دیدارصمیمی،درخصوص حوزه فرهنگ، هنر و رسانه بحث و تبادل نظر شد.بهرام فاضلی، گزارش مختصری از وضعیت فرهنگ وهنر وهنرمندان استان به بازرس استاندار ارائه دادو همچنین اقدامات و فعالیت های صورت […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان کرمانشاه؛حاج جعفر همتی با حضور در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی،با بهرام فاضلی دیدارکرد.دراین دیدارصمیمی،درخصوص حوزه فرهنگ، هنر و رسانه بحث و تبادل نظر شد.بهرام فاضلی، گزارش مختصری از وضعیت فرهنگ وهنر وهنرمندان استان به بازرس استاندار ارائه دادو همچنین اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سال جاری را به اطلاع ایشان رساند.بازرس و مشاوراستاندار کرمانشاه ضمن تاسف ازاینکه حوزه فرهنگ و هنر، با وجود اینکه قشر بسیارتاثیرگذار و زحمتکش جامعه هستند، همیشه مظلوم واقع شده است،حمایت خودرا از آنان اعلام کردو از اقدامات و فعالیت های بهرام فاضلی درطول مدت یکسال و نیم مسئولیتش به عنوان مدیر دستگاه،بخصوص در بحث گفتگوی فرهنگی، برگزاری منظم جلسات شورای اطلاع رسانی و پاسخگویی به افکار عمومی و فعالیتهای کرونایی دراین حوزه تقدیر و تشکرکرد.