به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا همزمان با اربعین حسینی امیر سرتیپ فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا با حضور در منزل جانبازشهید محمد کرمی نیا با خانواده معظم شهید دیدار کرد گفتنی است شهید کرمی نیا جمعی لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در اسفند سال ۵۹ به علت برخورد با […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا همزمان با اربعین حسینی امیر سرتیپ فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا با حضور در منزل جانبازشهید محمد کرمی نیا با خانواده معظم شهید دیدار کرد

گفتنی است شهید کرمی نیا جمعی لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در اسفند سال ۵۹ به علت برخورد با مین با ۷۸ درصد جانبازی سرانجام در اردیبهشت سال ۹۸ به فیض شهادت نائل امد.