دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان با حمیدرضا پوریانی سرپرست اداره کل زندان های کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در این دیدار که اداره کل زندان های کرمانشاه برگزار شد،دکتر سلیم خانی ضمن تبریک و خوش آمد به سرپرست اداره کل زندان […]

دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان با حمیدرضا پوریانی سرپرست اداره کل زندان های کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، در این دیدار که اداره کل زندان های کرمانشاه برگزار شد،دکتر سلیم خانی ضمن تبریک و خوش آمد به سرپرست اداره کل زندان ها و آرزوی موفقیت برای ایشان ،گزارشی از روند فعالیتهای پزشکی قانونی در خصوص پرونده های زندانیان ارائه نمودند.

در ادامه طرفین در خصوص همکاری و تعامل هر چه بیشتر فی مابین بحث و تبادل نظر کردند.