دکتر خانی ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی شهرستان جوانرود ،با رییس دادگستری ْو دادستان آن شهرستان دیدار و در مورد مسایل اداره پزشکی قانونی گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، روز شنبه ۱۵ آبان ماه دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان از مرکز پزشکی قانونی شهرستان جوانرود بازدید […]

دکتر خانی ضمن بازدید از مرکز پزشکی قانونی شهرستان جوانرود ،با رییس دادگستری ْو دادستان آن شهرستان دیدار و در مورد مسایل اداره پزشکی قانونی گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، روز شنبه ۱۵ آبان ماه دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان از مرکز پزشکی قانونی شهرستان جوانرود بازدید کردند ، در این بازدید دکتر خانی ضمن سپاس و قدردانی از زحمات همکاران خدوم پزشکی قانونی شهرستان جوانرود ، تعدادی از پرونده های معاینات و تشریح را مورد بررسی قرار دادند .
پس از این بازدید دکتر خانی با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان جوانرود دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار رئیس دادگستری رضایت مندی مجموعه قضایی این شهرستان از همکاری های پزشکی قانونی جوانرود را اعلام نمودند.همچنین طرفین در خصوص همکاری و تعامل بیشتر و رفع مشکلات فی ما بین گفتگو و تبادل نظر کردند.
دکتر خانی پس از این دیدار از پروژه ساختمان در حال احداث پزشکی قانونی شهرستان جوانرود بازدید کردند.
در این بازدید دکتر خانی ضمن دیدار با پیمانکار این پروژه دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات و تسریع در روند ساخت این پروژه را صادر نمود.
در پایان پیمانکار نیز توضیحاتی در خصوص روند ساخت ساختمان پزشکی قانونی این شهرستان را ارائه نمود.