به جهت کاهش مراجعت هم استانی ها به مرکز استان با پیگیری بعمل آمده از تهران مجوز تاسیس یک باب آموزشگاه رانندگی پایه دوم برای شهرستان های مناطق اورامانات با محوریت شهر جوانرود اخذشد. وی از شهروندان خواست در صورت داشتن شرایط تاسیس آموزشگاه به راهور شهرستان مربوطه ظرف ۱۵ روز مراجعه ونسبت به تشکیل […]

به جهت کاهش مراجعت هم استانی ها به مرکز استان با پیگیری بعمل آمده از تهران مجوز تاسیس یک باب آموزشگاه رانندگی پایه دوم برای شهرستان های مناطق اورامانات با محوریت شهر جوانرود اخذشد.

وی از شهروندان خواست در صورت داشتن شرایط تاسیس آموزشگاه به راهور شهرستان مربوطه ظرف ۱۵ روز مراجعه ونسبت به تشکیل پرونده واستعلام شرایط اقدام نمایند.