با توجه به شروع فصل سرما و احتمال یخ زدگی لوله و کنتورهای آب منازل، در زمان برودت هوا ، انجام اقدامات ذیل توسط مشترکین عزیز ضروری می باشد . تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از یخ زدگی کنتور و لوله های آب منازل ۱- آب ساختمانهای خالی از سکنه را قطع و نسبت به تخلیه […]

با توجه به شروع فصل سرما و احتمال یخ زدگی لوله و کنتورهای آب منازل، در زمان برودت هوا ، انجام اقدامات ذیل توسط مشترکین عزیز ضروری می باشد .
تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از یخ زدگی کنتور و لوله های آب منازل
۱- آب ساختمانهای خالی از سکنه را قطع و نسبت به تخلیه آب داخل لوله های ساختمان اقدام کنید.
۲- حوضچه و کنتور آب را به وسیله پشم شیشه، گونی، پوشال کولر، پتو و کیسه های حاوی خاک اره عایق کرده و در پوش مناسب برای حوضچه کنتور تعبیه نمایید.
۳- لوله های روکار و لوله های در معرض سرما را به وسیله پشم شیشه عایق بندی کنید.

اقدامات لازم جهت رفع مشکل یخ زدگی کنتور و لوله های آب منازل
۱- در زمان بروز یخبندان از انجام مواردی مانند استفاده ازحرارت مستقیم، روشن کردن آتش در حوضچه و ریختن آب جوش بر روی کنتور و لوله های یخ زده جلوگیری نمایید.
۲- از آب ولرم، حرارت غیر مستقیم و سشوار جهت رفع یخ زدگی لوله های آب استفاده نمایید.
۳- در صورت شکستگی کنتور در اسرع وقت با شماره ۱۲۲ تماس حاصل نموده و مراتب را به اطلاع شرکت آبفا برسانید.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه