تحولات اجتماعی متاثر از دسترسی آسان به اطلاعات ناشی از رشد و گسترش شبکه های اجتماعی پیامدهایی را به همراه داشته که نتیجه آن بوجود آمدن معضلات اجتماعی و ایجاد گسست در لایه های مختلف جامعه شده است. وضعیتی که جامعه ایران و متاثر از آن استان کرمانشاه با آن مواجه بوده و شاهد بروز […]

تحولات اجتماعی متاثر از دسترسی آسان به اطلاعات ناشی از رشد و گسترش شبکه های اجتماعی پیامدهایی را به همراه داشته که نتیجه آن بوجود آمدن معضلات اجتماعی و ایجاد گسست در لایه های مختلف جامعه شده است. وضعیتی که جامعه ایران و متاثر از آن استان کرمانشاه با آن مواجه بوده و شاهد بروز انواع نابهنجاری های اجتماعی در سطوح مختلف جامعه هستیم.
در تقابل با این معضلات مدیران و تصمیم گیران استان در مقاطع گوناگون هر یک متناسب با رویکردها و دیدگاهشان سیاستی را در پیش گرفته اند که میزان موفقیت آمیز بودن آنها را می توان از وضعیت کنونی استان استنباط نمود! آنچه در تحلیل این تصمیم گیری ها می توان گفت تاکید صرف بر راه حل های سیاسی برای رفع مشکلات اجتماعی می باشد این در حالی است که نقش و قدرت فرهنگ در ساحت زندگی انسان ها و کمک به رفع گره های زندگی جمعی نادیده انگاشته شده و کوچکترین اعتنایی به این مفهوم گسترده و اثر بخش در برنامه ریزی های کلان استان نشده است.
کم توجهی به مقوله مهم فرهنگ توسط مدیران ارشد استان در گذشته در شرایطی که همواره و در طول تاریخ این مقوله دستگیر جوامع بشری در بحران های اجتماعی بوده چه آنجا که تضادها با کمک هنر هفتم به تفاهم منتهی شده و چه آنزمان که شعر و موسیقی به یاری بشر آمدند تا افتراق ها را به اشتراکات پیوند دهند و چه… را می توان با اغماض بد سلیقگی مدیران پیشین استان تلقی نمود.
با این شرح مختصر و با تاکید دوباره بر نقش فرهنگ در توسعه جوامع و بهبود شرایط زیست آدمها و توجه به این امر که در جامعه ایران اسلامی فرهنگ زیربنا و اقتصاد روبنا محسوب می شود از استاندار محترم جناب امیری مقدم تقاضا می گردد برخلاف رویه سایر استانداران نگاهی ویژه به حوزه فرهنگ داشته باشند و با نشستن پای صحبت اهالی فرهنگ اعم از هنرمندان سینما و تئاتر، هنرهای تجسمی، اهالی رسانه، نویسندگان و شعرا، خانواده بزرگ موسیقی و… با مشکلات و دغدغه های این قشر آشنا شوند، تا مگر با حل مشکلات این قشر برای مشکلات و معضلات اجتماعی استان هم راه حل هایی از جنس فرهنگ بیایند.
جناب آقای امیری مقدم کوتاه سخن اینکه کرمانشاه مهد تمدن و فرهنگ ایران زمین، دروازه آسیا، ایستگاه چشم براه زوار کربلا و پایگاه خدمات متقابل ایران و اسلام نام گرفته است. کرمانشاه از پیشگامان تاسیس چاپخانه، نشر، مطبوعات، سینما، معارف و مدارس نوین شناخته میشود. از گذشته تا به امروز چهره های ماندگاری از فرهیختگان علم و هنر و سیاست برای خدمتگذاری به ایران و جهان اسلام از این دیار برخاسته اند که لزوم توجه به فرهنگ را بیش از پیش نمایان می سازد.

سعید کرمی چمه مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه