مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: مسیر دسترسی به بقعه مطهر امامزاده حسن(ع) شهرستان حمیل در حال ساماندهی است، این مسیر برای تسهیل در تردد زائران و برای رفاه اهالی روستاهای اطراف در حال عملیات راهداری است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده […]

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: مسیر دسترسی به بقعه مطهر امامزاده حسن(ع) شهرستان حمیل در حال ساماندهی است، این مسیر برای تسهیل در تردد زائران و برای رفاه اهالی روستاهای اطراف در حال عملیات راهداری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مهندس فریبرز کرمی گفت: همواره ایجاد مسیرهای امن در دستور کار این اداره کل بوده و دسترسی ایمن به بقعه مطهر امامزاده حسن(ع) نیز از این جمله موارد است.
️مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

راه دسترسی به بقعه امامزاده حسن (ع) با حذف نقاط پرحادثه این مسیر ایمن سازی می گردد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: مسیر دسترسی به بقعه مطهر امامزاده حسن(ع) شهرستان حمیل در حال ساماندهی است، این مسیر برای تسهیل در تردد زائران و برای رفاه اهالی روستاهای اطراف در حال عملیات راهداری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مهندس فریبرز کرمی گفت: همواره ایجاد مسیرهای امن در دستور کار این اداره کل بوده و دسترسی ایمن به بقعه مطهر امامزاده حسن(ع) نیز از این جمله موارد است.

کرمی گفت: با توجه به جلساتی که با بخشی پور نماینده مردم شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو داشتیم بر ایمن سازی، حذف نقطه پر حادثه و راه دسترسی به امامزاده حسن(ع) به منظور تسهیل در رفت و آمد و رفع گره ترافیکی در دستور کار قرار گرفت و این عملیات در حال انجام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتمام پروژه مذکور شاهد رفت آمدی ایمن و کاهش ترافیک در این محور باشیم.

کرمی گفت: با توجه به جلساتی که با بخشی پور نماینده مردم شهرستان اسلام آبادغرب و دالاهو داشتیم بر ایمن سازی، حذف نقطه پر حادثه و راه دسترسی به امامزاده حسن(ع) به منظور تسهیل در رفت و آمد و رفع گره ترافیکی در دستور کار قرار گرفت و این عملیات در حال انجام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتمام پروژه مذکور شاهد رفت آمدی ایمن و کاهش ترافیک در این محور باشیم.