به فاصله ی چند ماه پس از انتصاب سردار رادان از سوی رهبری به فرماندهی انتظامی کل کشور، پس از انجام تغییرات در مدیران سطح یک فراجا جابجایی و تغییر در فرماندهی انتظامی استان ها قابل پیش بینی بود.

به فاصله ی چند ماه پس از انتصاب سردار رادان از سوی رهبری به فرماندهی انتظامی کل کشور، پس از انجام تغییرات در مدیران سطح یک فراجا جابجایی و تغییر در فرماندهی انتظامی استان ها قابل پیش بینی بود.
در پی این تغییرات و با حُکم فرمانده انتظامی کل کشور سردار مهدی حاجیان که سابقه معاونت فرهنگی، اجتماعی و سخنگویی فراجا را در کارنامه خود دارد به سمت فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه منصوب و جایگزین سردار علی اکبر جاویدان شد.
دوران چهارساله مدیریت سردار جاویدان در کرمانشاه مصادف بود با حوادث تلخ سال های ۹۸ و ۴۰۱ که در کنار جرایم خُرد و کلان و دیگرمعضلات اجتماعی فضای پُر التهاب و ناامنی را برای جامعه ی شهروندی بوجود آورده بود!

سلسله اتفاقاتی که نیروی انتظامی استان را به عنوان دستگاه تامین نظم و امنیت با چالشی جدی مواجه نمود تا نحوه ی عملکرد و میزان موفقیت علی اکبر جاویدان در برقراری امنیت و جلب رضایتمندی مردم مورد نقد جدی از سوی کنشگران و فعالین اجتماعی استان قرار بگیرد.
کنکاش در نحوه ی عملکرد فرماندهی پیشین انتظامی استان فرصتی دیگر می طلبد اما آنچه در این گفتارِ مختصر مورد تاکید است یادآوری شرایط کنونی جامعه در حوزه امنیت اجتماعی و دغدغه ها ی مردم در این بخش به ارشد انتظامی استان است.
سردار مهدی حاجیان با توجه به سابقه قابل قبول و اشرافی که به موضوعات مختلف در این حوزه دارد اگر می خواهد عملکرد مثبتی از خود به یادگار بگذارد و پس از پایان مدت مسئولیت در معرض ارزیابی و سنجش مردم نمره ای قابل قبول دریافت نماید می بایستی با جدیت و درایت بیشتری در راه رفع دغدغه های مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها گام بردارد.
سردار حاجیان برای آنکه بتواند فضای استان را برای مجرمین و قانون شکنان ناامن نماید می باید در وهله ی اول راه تعامل و هم اندیشی را علاوه بر سایر دستگاه های دولتی با گروه ها و افراد تاثیر گذار و فعالین اجتماعی و رسانه ای در پیش گیرد.
به جرات می توان گفت که یکی از نقاط ضعف انتظامی استان در تامین نظم و امنیت، عملکرد نسبتا ضعیف پلیس های تخصصی بود. لذا انتظار می رود همانطور که فرماندهی کل انتظامی کشور هم در مراسم معارفه عنوان نمودند، سردار حاجیان از مدیران با تجربه، کارآزموده و دارای انگیزه در این مناصب استفاده نماید.
انجام این مهم در اسرع وقت، راه را برای سعادت سردار هموار و عرصه را بر قانون شکنان و مجرمین تنگ خواهد کرد.

  • منبع خبر : چویرنیوز