در آغازین روزهای مهرماه پس از هفته ها تردید سرانجام در پی اعلام وضعیت قرمز و شیوع دوباره کرونا ویروس از سوی استاندار ۱۹ محدودیت جدید اعلام گردید. مهندس بازوند در نشست ستاد استانی کرونا ضمن برشمردن موارد ۱۹ گانه فوق راهکار اصلی مبارزه با کرونا را رفتار و همکاری مردم برشمرد و افزود از […]

در آغازین روزهای مهرماه پس از هفته ها تردید سرانجام در پی اعلام وضعیت قرمز و شیوع دوباره کرونا ویروس از سوی استاندار ۱۹ محدودیت جدید اعلام گردید.
مهندس بازوند در نشست ستاد استانی کرونا ضمن برشمردن موارد ۱۹ گانه فوق راهکار اصلی مبارزه با کرونا را رفتار و همکاری مردم برشمرد و افزود از مردم تقاضا داریم برای حفظ سلامت عمومی مانند گذشته با جدیت بیشتر پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و حتماً در استفاده از ماسک و کاهش ترددها در اماکن عمومی اهتمام جدی داشته باشند!
توصیه های فوق که بیشتر رنگ و بوی هشدار دارند در حالی مورد تاکید نفر اول استان قرار گرفته که در فاصله میان دو پیک دوم و سوم هیچگاه شرایط به وضعیت سفید بازنگشت و علی رغم نگرانی ها از شیوع دوباره این بیماری رویه ها و اقدامات نسنجیده و بعضا متناقض مدیران دولتی و برخی نهادها منجر به سردرگمی و درنتیجه بی تفاوتی آحاد مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی گردید.
در چنین شرایطی موثرترین راهکار ممکن برای عبور از بحران و حفظ سلامت عمومی رفتار و تصمیمات مسئولین است که با وحدت رویه از تدوام وضعیت فعلی ممانعت بعمل آورند.

م. بستار