همزمان با روز جهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی سعید کرمی مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه طی گفتگویی با خبرنگار چویر به تبیین جایگاه و نقش روابط عمومی سازمان ها در تامین اهداف سازمان متبوع شان پرداخت. کرمی مهمترین وظیفه روابط عمومی ها را حمایت از ارباب رجوع و […]

همزمان با روز جهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی سعید کرمی مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه طی گفتگویی با خبرنگار چویر به تبیین جایگاه و نقش روابط عمومی سازمان ها در تامین اهداف سازمان متبوع شان پرداخت.
کرمی مهمترین وظیفه روابط عمومی ها را حمایت از ارباب رجوع و خوشحالی وی دانست که در نهایت منجر به تامین اهداف سازمان می گردد.
مسئول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه روابط عمومی سخنگوی سازمان متبوع خویش می باشد انعکاس دهنده ی ماهیت و عملکرد سازمان خود خواهد بود.
کرمی از کمبود نیروی متخصص در روابط عمومی ادارات و سازمان ها و نیز کمبود بودجه به عنوان دو چالش مهم پیش روی روابط عمومی ها نام برد و افزود با رفع این دو نیاز و خواسته روابط عمومی ها در کنار تفویض اختیارات بیشتر می توان انتظار داشت این آیینه تمام قد هر سازمان بتواند نقش خود را به نحو مطلوبی ایفا نماید.
گفتنی است که سعید کرمی دارای مدرک کارشناسی در رشته روابط عمومی و کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی بوده و تا پیش از انتصاب به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت های فرهنگی گوناگونی داشته که از آن جمله می توان به تاسیس خبرگزاری شبستان در کرمانشاه و مسئول امور فرهنگی کانون های مساجد کرمانشاه اشاره کرد.