14 آذر ماه مصادف با 5 دسامبر روز جهانی داوطلب است که همه ساله ، در سراسر دنیا این روز را گرامی می دارند، امسال با شعار " انسجام اجتماعی و عدالت در سلامت از طریق ترویج فرهنگ داوطلبی " به استقبال روز جهانی داوطلب می رویم .

۱۴ آذر ماه مصادف با ۵ دسامبر روز جهانی داوطلب است که همه ساله ، در سراسر دنیا این روز را گرامی می دارند، امسال با شعار ” انسجام اجتماعی و عدالت در سلامت از طریق ترویج فرهنگ داوطلبی ” به استقبال روز جهانی داوطلب می رویم .

روز جهانی داوطلب فرصتی است تا با ایثار گران عرصه سلامتی (داوطلبان سلامت ) همراه شویم و خدمات ارزنده وداوطلبانه در دستیابی به اهداف توسعه پایداررا به رسمیت بشناسیم وبا استفاده از ظرفیت داوطلبان سلامت محله،داوطلبان متخصص،سفیران سلامت خانواده،سفیران سلامت دانش آموز، جوامع مدنی فعال در حوزه سلامت وسایر نیروهای داوطلب در زمینه ترویج فرهنگ فعالیت های سلامت ونقش پذیری مسئولانه آنان در تامین وارتقای سلامت خود، خانواده وجامعه اقدام نماییم. واز ظرفیت های سازمان ها ومشارکت مردم برای ارتقای سلامت جامعه بهره مند شویم .

در سرتا سر جهان ، داوطلبان سلامت به گروههای آسیب پذیر کمک می کنند به کودکان آموزش می دهند،خدمات ضروری را به سالمندان و افراد کم توان ارائه می کنند و به کارکنان نظام سلامت در خط مقدم در ارائه خدمات بهداشتی کمک می کنند. در واقع کارهای داوطلبانه ستون فقرات جوامع در توسعه پایدار می باشد. امروز زمانی نیست که دولت ها به تنهایی قادر به انجام کارها باشند باید تمامی آحاد جامعه در کنار هم با همدلی وهمبستگی در راه سلامت جامعه گام بردارند.
دردوران پاندمی کووید ۱۹ ما شاهد همکاری ومشارکت فعالانه داوطلبان سلامت ،سفیران سلامت،سازمان هاو نهادهای مدنی در موضوع غربالگری،اطلاع رسانی وآموزش های عمومی برای کنترل همه گیری کووید ۱۹ بودیم.
روزجهانی داوطلب فرصت مغتنمی برای فرهنگ سازی وتشویق وترغیب جامعه برای مشارکت های داوطلبانه در توسعه پایدار وحمایت از خدمات داوطلبانه می باشد.

ثریا خداکرمیان کارشناس آموزش سلامت مرکزبهداشت
اعظم گرشاسبی کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت کرمانشاه

  • منبع خبر : چویرنیوز