شهر کرمانشاه همانند دیگر کلانشهرهای کشوربا معضلات و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می نماید. مشکلاتی که برآمده از شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور می باشند. از میان انبوه مشکلات اشاره شده یکی هم معضل زباله گردی است که نه تنها برآمده از وضعیت کنونی جامعه می باشد که خود علت پاره […]

شهر کرمانشاه همانند دیگر کلانشهرهای کشوربا معضلات و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می نماید. مشکلاتی که برآمده از شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور می باشند. از میان انبوه مشکلات اشاره شده یکی هم معضل زباله گردی است که نه تنها برآمده از وضعیت کنونی جامعه می باشد که خود علت پاره ای دیگر از مشکلات و آسیب های اجتماعی شناخته می شود.
هرچند در گذشته زباله گردها را عموما افرادی معتاد و بی خانمان تشکیل می دادند اما با گسترش فقر و بیکاری در جامعه ناشی از سوء مدیریت دست اندر کاران امر و تا حدودی نیز شیوع بیماری کرونا شاهد ظهور نسل جدیدی از زباله گردها هستیم که عموما افراد بی بضاعت و آبرومندی هستند که برای امرار معاش و سیر کردن شکم خود و خانواده به زباله گردی روی آورده اند.
زباله گردهای نوین که در میانشان افرادی با تحصیلات دانشگاهی نیز یافت می گردد گواهی بر بی کفایتی مدیران و متولیان امرِ معیشت و اشتغال مردم شناخته می شوند. حال که چنین است برای رفع این معضل شهری و سرو سامان دادن به جوانان بیکاری که به این حرفه روی آورده اند پیشنهاد می گردد از سوی شهرداری و دیگر نهادهای متولی زباله گردی به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته شده ضمن در نظر گرفتن مزایای مشابه سایر اصناف بخشی از تسهیلات اشتغالزایی مورد ادعای دستگاه های متولی اشتغال و معیشت مردم در جهت توانمند سازی خانواده هایشان به این صنف هدایت گردد.