متاسفانه بسیاری از معلولان از شعارهای مسئولان و مدیران نسبت به احقاق حقوق خود خسته شده اند، یکی از معضلات اصلی معلولان بحث اشتغال می باشد با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان بسیاری از این مدیران با حضور در مراسم های مختلف دم از توانایی و محدود نبودن معلولان می زنند، اما در حقیقت این گفته‌های مسئولان تنها شعار های واهی و پوچ و خالی هستند.

متاسفانه بسیاری از معلولان از شعارهای مسئولان و مدیران نسبت به احقاق حقوق خود خسته شده اند، یکی از معضلات اصلی معلولان بحث اشتغال می باشد با نزدیک شدن به روز جهانی معلولان بسیاری از این مدیران با حضور در مراسم های مختلف دم از توانایی و محدود نبودن معلولان می زنند، اما در حقیقت این گفته‌های مسئولان تنها شعار های واهی و پوچ و خالی هستند.
معلولان ضعیف و ناتوان نیستند و توانایی خدمت به جامعه را دارند لیکن مسئولان می خواهند چشم های خود را نسبت به حقیقت بسته نگاه دارند و توانایی معلولان را نادیده بگیرند.
معلولان از رخدادهای کلیشه ای و تکراری خسته شده‌اند هر ساله با فرا رسیدن ۱۲ آذر روز جهانی معلولان سازمان بهزیستی با ارائه گزارش های مختلف با اعداد و ارقام عجیب و غریب به دنبال طفره رفتن از حقیقت هستند و مسئولین نیز با گفتن چند جمله انگیزشی هرساله معلولان را با دردهای خود تنها می گذارند!
۱۲ آذر روز جهانی معلولان هرساله یادش بخیر خیلی از مسئولان در آنجاحضور پیدا می کردند و در انجا شعار می دادند واز انسانیت صحبت می کردند!
هرکسی هم وعده و مواعید زیاد و در عین حال پوچ و تو خالی می دهد و با اتمام این مراسم هیچکدام از این وعده ها عملی نمی شود، و معلولان را در لیست فراموشی خود قرار می دهند!
معلولان هم در دره ای از مشکلات و موانع درچنگال درد و رنج های مهلکی اسیر می باشند و درد و رنج معلولان انجا تشدید می شود که مسئولین عزیز نسبت به این وعده ها و شعارها بی توجه باشند.
نمیدانم امسال با چه رویی می خواهند در مراسم انها حاضر شوند در حالی که در رسیدگی به کمترین حقوق معلولان کوتاهی می کنند؟!
و یا با سکوتشان بیشترمعلولان را شکنجه می دهند. این شعارها برای بیشتر ما معلولین حکم زنده و مرده کردن امید ها و آرزوهایمان را دارند ولی متاسفانه مسولان عزیز فاقد انسانیت ، عاشق بازی کردن با احساسات معلولان هستند . و این کار برایشان لذت خاصی دارد البته این لذات همه دنیوی و فانی است.
جواب این کارهای بیرحمانه این عزیزان را خدا خواهد داد.

و ما به این ایه قران الابذکرالله تطمئن قلوب خودرا تسکین وآرامش می دهیم واز خداوند متعال می خواهیم که خود در این سال و هرسال آرامش قلبهای زخمی معلولان باشد.

آیا وقت آن نرسیده که از این کارهای ناپسند خود دست بکشید؟!

مهدی ساعدی خبرنگار حوزه معلولین

  • منبع خبر : چویرنیوز