به گزارش روابط عمومی سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه طی حکمی از طرف مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، آذر بنی اردلان به عنوان سرپرست جدید مرکز مهارتهای پیشرفته کرمانشاه منصوب و حکم خود را از معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه طی حکمی از طرف مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، آذر بنی اردلان به عنوان سرپرست جدید مرکز مهارتهای پیشرفته کرمانشاه منصوب و حکم خود را از معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان دریافت کرد.