کمتر از یک سال پیش بود که دیانا در میان شادی پدر و مادرش به زندگی لبخند زد و پا به دنیا گذاشت. و حالا در آستانه ی یک سالگی مرگ را به آغوش کشید تا لب های چهار بیمار نیازمند به لبخند باز شود.

کمتر از یک سال پیش بود که دیانا در میان شادی پدر و مادرش به زندگی لبخند زد و پا به دنیا گذاشت. و حالا در آستانه ی یک سالگی مرگ را به آغوش کشید تا لب های چهار بیمار نیازمند به لبخند باز شود.
دیانا سعادتمند هرچند مدت خیلی کوتاهی میهمان دنیا بود اما ماموریت خود که همانا زندگی بخشیدن به همنوعانش بود را به درستی انجام داد تا سعادتمند و سبکبال به سوی پروردگارش پَر بکشد!
با رضایت خانواده کودک یازده ماهه گیلانغربی چهار عضو این بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند شد.
به گزارش چویر نیوزحسن مرادی مدیرعامل انجمن اهدا عضو ایرانیان شعبه استان کرمانشاه اظهار داشت: اولین اهدا عضو در سال جدید مربوط به کودک یازده ماهه ای بود که به دلیل مرگ مغزی در بیمارستان محمد کرمانشاهی بستری بود و با رضایت خانواده این بیمار قلب، کلیه ها و کبد او به چهار بیمار نیازمند اهدا گردید.

مرادی ضمن قدردانی از اقدام خداپسندانه ی خانواده دیانا سعادتمند از خانواده هایی که در این شرایط قرار می گیرند خواست تا با بخشش واهدای اعضای بیمار مرگ مغزی شده ی خود زندگی را به افراد نیازمند هدیه نمایند.
گفتنی است در سال گذشته ۵ مورد اهدای عضو در کرمانشاه داشتیم که با توجه به افراد دچار مرگ مغزی ثبت شده در این بازه زمانی آمار قابل قبولی نمی باشد، لذا انتظار می رود نسبت به فرهنگ سازی در خصوص اهدا عضو اقدامات جدی تری صورت بگیرد.

  • منبع خبر : چویرنیوز