رئیس ورزش و جوانان شهرستان کنگاور از ایجاد و راه‌اندازی سه خانه ورزش روستایی جدید در این شهرستان خبرداد. حجت ظفرپور اظهار کرد:این خانه های ورزشی در روستاهای «عبدالتاجدین، پل شکسته و طاهرآباد»راه اندازی شده اند. به گفته وی برای تجهیز این خانه های ورزشی در روستاهای یاد شده مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از محل […]

رئیس ورزش و جوانان شهرستان کنگاور از ایجاد و راه‌اندازی سه خانه ورزش روستایی جدید در این شهرستان خبرداد.
حجت ظفرپور اظهار کرد:این خانه های ورزشی در روستاهای «عبدالتاجدین، پل شکسته و طاهرآباد»راه اندازی شده اند.
به گفته وی برای تجهیز این خانه های ورزشی در روستاهای یاد شده مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هزینه شده است.
شایان ذکر است تاکنون بیش از ۲۰۰ خانه ورزش روستایی در استان کرمانشاه ایجاد و راه اندازی شده است.