حاشیه نشینی که در اثر گسترش بی رویه و نابسامان شهرها بوجود می آید یکی از معضلات شهرنشینی شناخته می شود. جمعیت حاشیه نشین شهرها که عمدتا از مهاجرین روستایی شکل گرفته به دلیل فقدان زیرساخت های مناسب و عدم ارائه ی خدمات شهری درگیر معضلات و مشکلات فراوانی هستند.

حاشیه نشینی که در اثر گسترش بی رویه و نابسامان شهرها بوجود می آید یکی از معضلات شهرنشینی شناخته می شود.
جمعیت حاشیه نشین شهرها که عمدتا از مهاجرین روستایی شکل گرفته به دلیل فقدان زیرساخت های مناسب و عدم ارائه ی خدمات شهری درگیر معضلات و مشکلات فراوانی هستند. از تبعات حتمی این محرومیت ها شیوع انواع آسیب های اجتماعی است که علاوه بر خانواده های ساکن در این محلات، سایر شهروندان را هم با تهدید جدی مواجه می سازد!
برای رفع این تهدیدها و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار چاره ای جز توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری در تمامی محلات و مناطق شهر نیست. در واقع با ایجاد زیرساخت های مناسب شهری در محلات حاشیه نشین شرایط زیست برابر برای این دسته از شهروندان نیز فراهم می گردد.
“جعفرآباد” یکی از محلات حاشیه نشین شهر کرمانشاه می باشد که از مهمترین زیرساخت ها و ضروری ترین خدمات شهری محروم است. شهروندان ساکن در این محله طی سالیان متمادی مورد بی توجهی و بی مهری مسئولین قرار گرفته اند مگر آنجا که؛ برای جلب آرا و یا تهیه کارنامه ی عملکرد ناگزیر به انجام اقداماتی محدود، سطحی و نمایشی شده باشند!
انباشت معضلات و محرومیت ها شرایط را در این محله به مرز بحران رسانیده است. در شرایطی که زنگ خطر در این محله(بحران های اجتماعی و فرهنگی) به صدا درآمده و در حالی که ایجاد زیر ساخت های شهری(اعم از فرهنگی، ورزشی و…) در صدر اولویت ها قرار دارد، خبر رسیده که از سوی شهرداری سوله ای در اختیار پزشکی قانونی استان قرار داده شده تا از آن برای مواقع بحرانی(سیل، زلزله و…) جهت دپوی اجساد استفاده کنند؛ اسمش را هم گذاشته اند ” سوله بحران ”

این درحالی است که جعفر آباد بیش و پیش از سوله ای برای بحران به برنامه ای برای رفع بحران نیازمند است.

  • منبع خبر : چویرنیوز