به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ ستادفرهاد آریانفر فرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب در این مراسم اظهار کرد: واژه سرباز یک واژه مقدس است، که همه مااز رده پایین تا درجات بالاتراین لباس مقدس را پوشیده ایم وسربازاسلام هستیم ،وبه میهن خودمان خدمت واز سرزمین وکیانمان باید دفاع کنیم. وی […]

به گزارش روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا امیر سرتیپ ستادفرهاد آریانفر فرماندهی قرارگاه منطقه ای غرب در این مراسم اظهار کرد:

واژه سرباز یک واژه مقدس است، که همه مااز رده پایین تا درجات بالاتراین لباس مقدس را پوشیده ایم وسربازاسلام هستیم ،وبه میهن خودمان خدمت واز سرزمین وکیانمان باید دفاع کنیم.
وی افزود: جوانان این مرز وبوم افتخارات زیادی افریده اند.ودشمنان نیز از طریق فضای مجازی جبهه جدیدی در جامعه ما بوجودآوردند ،تا افکار،وعقاید، شبهه انگیز در ذهن جوانان ایجادوذهنیت آنان را تحت تاثیرقرار دهند.
امیر آریانفر ادامه داد: جوانان باید بادرک وفهم درست وشعور والایی که بر گرفته از فرامین مقام معظم رهبری وآموزه های دینی واعتقادی ومنش خانوادگی ماست سرلوحه زندگی خود قرار داده وبه سمت وسوی افکار دشمن گرایش پیدا نکنند.