در عصر کنونی گام نهادن در مسیر پیشرفت و توسعه صرفا با تکیه بر صنعت و مواد اولیه مقدور نخواهد بود از اینرو اقتصادهای پیشرو توسعه خود را با تکیه بر منابع جدید بنا می سازند. بوجود آمدن کسب و کارهای جدید بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این راستا معنی می یابند. لازمه […]

در عصر کنونی گام نهادن در مسیر پیشرفت و توسعه صرفا با تکیه بر صنعت و مواد اولیه مقدور نخواهد بود از اینرو اقتصادهای پیشرو توسعه خود را با تکیه بر منابع جدید بنا می سازند. بوجود آمدن کسب و کارهای جدید بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در این راستا معنی می یابند. لازمه دستیابی به این مهم توسعه زیرساخت های مخابراتی می باشد، در واقع تصور اقتصادی پویا بدون ارتباطات زیر ساخت غیر ممکن می نماید.
کرمانشاه در آستانه ورود به سده جدید و بمنظور رسیدن به توسعه پایدار نیازمند توسعه کسب و کارهای نوین می باشد؛ راهی مطمئن برای رسیدن به ساحل توسعه یافتگی!
با توجه به اهمیت زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در توسعه این نوع از کسب و کارها گفتگویی داشتیم با مهندس قبادیان تا از وضعیت توسعه زیر ساخت استان مطلع گردیم.

مهندس مسیب قبادیان مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در این خصوص می گوید: زیر ساخت های لازم برای توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در استان مناسب می باشد و اگر مشکلی هست در قوانین و مقررات مربوطه است.
مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در ادامه گفتگو با پایگاه خبری چویرنیوز فزود: در زمینه زیر ساخت های مخابراتی نسبت به استان های برخوردار همه آنچه که باید را ما هم داریم.
قبادیان با بیان این نکته که شرکت مخابرات در خط مقدم توسعه استان قرار دارد ادامه داد: شبکه مخابرات استان توانسته حجم بالای تقاضا را پوشش بدهد.
وی افزود: زیر ساخت های صورت گرفته می تواند نیازهای موجود را جواب بدهد، از طرفی مردم هم اعتماد کردند و ایجاد اعتماد در مردم بزرگترین قدم مخابرات منطقه کرمانشاه می باشد.