مهدی قنادی مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، بااشاره به ارسال پیامک های جعلی ابلاغ الکترونیکی برای تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: اخیرا تعدادی از شهروندان طی گزارشی که به دادسرای استان ارسال کرده اند از دریافت پیامک هایی با عنوان سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داده اند. وی ادامه داد: در این […]

مهدی قنادی مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، بااشاره به ارسال پیامک های جعلی ابلاغ الکترونیکی برای تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: اخیرا تعدادی از شهروندان طی گزارشی که به دادسرای استان ارسال کرده اند از دریافت پیامک هایی با عنوان سامانه ابلاغ الکترونیکی خبر داده اند.

وی ادامه داد: در این پیامک ها، به کاربران هشدار می دهد که شکوائیه علیه آنها در تاریخ و با شماره پیگیری داده شده، صادر شده و آنها به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و عدم مراجعه به شعبه های رسمی، باید از طریق ابلاغیه شکوائیه خود را پیگیری و مشاهده کنند.

قنادی تصریح کرد: همچنین در این پیامک های جعلی، کاربران تهدید شده اند که اگر روی گزینه مورد نظر آنها کلیک نکنند، در یک ساعت آینده حکم جلبشان صادر خواهد شد.

وی با تاکید براینکه شهروندان باید مراقب چنین پیامک های جعلی باشند، عنوان کرد: برای اینکه شهروندان پیامک های جعلی را از واقعی تشخیص دهند باید این نکات را مورد توجه قرار دهند.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اضافه کرد: کد رهگیری شکوائیه هایی که از سوی سامانه خدمات الکترونیک قضایی ارسال می شود، ۱۶ رقمی است که چهار رقم سمت چپ آن سال است.

وی با بیان اینکه تمام پیامک های قوه قضاییه با سر شماره adliran ارسال می شوند‌، گفت: تقریبا برای هیچ خدمت پیامکی در قوه قضاییه ( بجز دادرسی الکترونیک با اصحاب دعوی و هزینه ۱۰ هزار تومان) پولی از مردم گرفته نمی شود.

قنادی در پایان گفت: خبر حکم جلب در پیامک درج نمی گردد.