به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه پس از اطلاع از مسمومیت تعداد از هم استانی ها در روستای مرزی شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به رئیس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور تشکیل پرونده قضایی برای تحقیقات مقدماتی و صدور نتیجه نهایی صادر کرد. دکتر […]

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه پس از اطلاع از مسمومیت تعداد از هم استانی ها در روستای مرزی شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به رئیس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور تشکیل پرونده قضایی برای تحقیقات مقدماتی و صدور نتیجه نهایی صادر کرد.
دکتر توسلی زاده به رئیس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور داد با توجه به اهمیت موضوع و اینکه جمع کثیری از هم استانی ها دچار مشکل شده اند تا حصول نتیجه نهایی موضوع را با جدیت پیگیری کنند و با خاطیان و یا قصور کنندگان برخورد نمایند.
لازم به ذکر است طبق آمار شبکه بهداشت شهرستان تاکنون تعداد ۳۴۷ نفر از اهالی روستای شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی دچار مسمومیت شده اند که از این تعداد ۶۷ نفردر بیمارستانهای مختلف که غالب آنها از کودکان هستند، بستری شده اند.